CÉGINFORMÁCIÓ, CÉGÁTVILÁGÍTÁS

A hazai vállalkozásokról, a különböző cégekről elfogadható időn belül készítünk részletes átvilágítást, különösen a felsorolt kérdéskörökben:
Információk beszerzése a cégekről, és a hozzájuk kapcsolódó magánszemélyekről;
Likviditás-vizsgálat, fizetőképesség–, fizetési fegyelem vizsgálata;
Hitel, illetve áruhitel kihelyezéséhez cégátvilágítás, mely teljes körű képet ad az adott cég anyagi és erkölcsi helyzetéről.

Az üzleti életben alapfeltétel a becsületesség. Többen azonban az érvényben lévő jogszabályok útvesztőinek kihasználásával jogi személy mögé bújva tesznek szert jogosulatlan haszonra. Tapasztalataink azt mutatják, hogy egy cég felelőssége – a cég által okozott kár – nagyon ritka esetben és nagyon hosszú jogi eljárás keretében vezethető csak vissza a kárt okozó személyéhez. Ritkán bizonyítható a mai gazdasági életre oly jellemző „csalárd csőd” és „fedezetelvonás” ténye. Mi az ilyen ügyekben is eredményesen segítünk!

Munkánk során számos alkalommal szembesültünk olyan helyzetekkel, ahol előre kitervelten, szándékosan a jogi személy képviseletében valaki tetemes magánvagyonra tett szert, a céget felszámolták és a hitelezők jogos igényeit a vonatkozó jogszabályok sajnálatos hiányosságai, joghézagai miatt nem tudtuk érvényesíteni. Leginkább a megelőzés segít az ilyen esetekben!

Az előrelátó, gondos üzletember, vagy befektető az üzletkötés előtt az Irodánk által lefolytatott vizsgálat eredményeképpen teljes körű képet kap leendő üzletfeléről. Számos üggyel a hátunk mögött nagy tapasztalatra tettünk szert ezen a szakterületen, megismertük a kibúvókat, és megtanultuk, hogyan lehet ezeket kezelni. Vizsgálatunk tartalmazza a cég képviseletében fellépő személy kapcsolatát az adott társasággal, korábbi céges tevékenységét, valamint a nyilvános adattárakban fellelhető friss adatokat a cég anyagi helyzetéről. Vizsgáljuk továbbá a tulajdonosoknak és a cégjegyzésre jogosultak úgynevezett „céges múltját”, valamint a társadalomban kialakult erkölcsi megítélésüket.
Biztos lehet abban, hogy mi meggyőződünk a cég okirataiban található személyek, telephelyek létezéséről.

Az eredményt digitálisan rögzítjük és a megbízó elé tárjuk. Értékeljük és elemezzük a fellelhető számszaki adatokat, a kapcsolt vállalkozások és személyek összefonódását, figyelembe véve a korábbi tevékenységet is.

Megbízónk – az általunk készített cégátvilágítás birtokában – garanciával helyezheti ki hitelét, áruhitelét, bocsáthatja a vizsgált cég birtokába a nagy értékű eszközeit, gépeit, vagy esetleg lízingeltetheti a gépjárműveit, nagy értékű építőipari berendezéseit.

Az a cégátvilágítás – amelyet a Hori-Zone Információs és Biztonsági Iroda minden részletre kiterjedően tár a megbízó elé – teljes képet ad az adott cég anyagi és erkölcsi helyzetéről. A szűrőn hamar fennakadnak az úgynevezett számlázók, és a működésük, építőipari tevékenységük során körbetartozást generáló cégek.

Felkeltettük az érdeklődését?

További információért, árajánlatért kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot online!