Munkahelyi korrupció és ennek elkerülése

A munkahelyi korrupció alatt azt az etikátlan gyakorlatot értjük, amikor valaki a pozícióját vagy befolyását arra használja fel, hogy mások kárára személyes hasznot húzzon belőle. Ilyen esetekben cégen belül leggyakrabban egy hatalommal való visszaélés mutatkozik meg a munkavállaló vagy a munkáltató részéről – megeshet, hogy a munkavállaló arra használja fel a pozícióját, hogy előnyökhöz jusson saját maga vagy családtagjai számára, így tehát előtérbe helyezi személyes érdekeit a cégével szemben.

 

Ennek számos formája lehet, beleértve a nepotizmust, a megvesztegetést, a sikkasztást, a zsarolást és egyéb. A korrupció kialakulásának társadalmi feltétele egy hierarchikus viszony a javak feletti rendelkezésben és a szűkösen rendelkezésre álló erőforrások megszerzésében (Takács – Csapodi – Takács-György, 2017).

 

A munkahelyi korrupciónak három fő kategóriája van.

Először is, a tranzakciós korrupció, ami a munkavállalók és a munkáltatók között fordul elő.

Másodszor, a politikai korrupció, ami magába foglalja a munkahelyi hatalommal való visszaélést egy személy vagy szervezet javára (vállalati politika).

Végül pedig az intézményi korrupció, amely merőben a személyes kapcsolatok munkahelyi összeférhetetlenségére utal.

 

A kenőpénz is a korrupció egy formája. Előfordulhat például, hogy egy audit vagy ellenőrzés során maga az auditort vagy a cég munkavállalóit utasítják arra, hogy bizonyos problémákról hallgassanak kenőpénzekért cserébe. Illetve megeshet, hogy egyes munkavállalók azért választanak bizonyos beszállító partnereket a cég mellé, mert tőlük komoly pénzbeli juttatásokra számíthatnak.

 

 

Kik lehetnek korrupció által érintettek?

Sajnos elmondható, hogy a korrupció számos formája megtalálható minden egyes országban. A korrupció metaforikusan jellemezhető kórként is, egyszer megfertőzve egy szektort, lassan, de biztosan töri előre az utat akár a legmagasabb politikai szintekre is. Ez lehet egy ú.n. „bottom-up” vagy „top-down” folyamat, tehát fentről lefelé vagy fordítva haladva a gazdasági hierarchiában.

A „Corruption Perception Index” (CPR, magyarul Korrupció Észlelési Index) a Transparency International (TI) szervezete által felállított kvantitatív eszköze a korrupció megállapításának nemzetközi szinten, országokra bontva. Az index 0-100-ig terjedő skálán (0= magas korrupció, 100= tiszta) határozza meg egy adott ország korrupciójának érzékelt szintjét a közszférában.

 

Magyarország 2021. évi indexe 43-as értékű volt.

Ábra 1: 2021. évi magyarországi Korrupciós Észlelési Index (TI, https://www.transparency.org/en/cpi/2021, lehívva 2022.11.21.)

 

A fejlődéshez elengedhetetlen az államigazgatás, a gazdaság és a civil szféra szoros együttműködése. Amennyiben a belső feszültségek nem tarthatóak, úgy a korrupció beszivároghat minden szférába.

A legnagyobb multinacionális cégek komoly erőforrásokat fordítanak arra a célra, hogy elkerüljék a munkahelyi korrupciót. Ez nem véletlen, hiszen a korrupció nem csupán gazdaságilag érintheti negatívan a vállalatot, hanem a hírnevét, márkaértékét is tönkreteheti.

Fontos továbbá hangsúlyoznunk, hogy a korrupció lehetősége kis- és középvállalkozások esetén is ugyanúgy fennáll, így arra ösztönzünk minden cégtulajdonost, hogy építsen ki egy stratégiát a korrupció elkerülése és felismerése érdekében.

 

 

Hogyan kerülhető el a munkahelyi korrupció?

A munkahelyi korrupció elkerüléséhez feltétlenül szükséges egy olyan cégpolitika, ami határozottan kiáll a korrupciós tevékenységek ellen, a szervezeti transzparencia, valamint a cég számára legfontosabb értékek mellett. Ezt a politikát pedig nem elég rendszeresen oktatni, hanem élni kell.

A korrupció elkerülését szervezeti szinten az alábbi módszerek segíthetik:

 • Egy erős cégpolitika felállítása etikai kódexxel,
 • A cégre vonatkozó jogszabályok ismertetése és betartatása,
 • Az egyes érdekelt felek igényeinek, céljainak és kockázatainak meghatározása,
 • A cégen belüli transzparencia biztosítása,
 • A döntések decentralizálása és döntési szabályrendszerek bevezetése,
 • A beszállító- és vevőszerzés folyamatának szabályozása és mutatókhoz való kötése.

 

 

A menedzsment és a vezetés szerepe a korrupció megelőzésében

A vállalat menedzsmentjének nagy szerepe van a céges etikai kódex betartásában. Nem véletlenül él az a mondás, hogy „fejétől bűzlik a hal”: ha a cég vezetői nem statuálnak példát a cég etikai kódexére és politikájára vonatkozóan, akkor a munkavállalók sem tesznek másképpen.

Így tehát a menedzsment felelőssége, hogy fenntartsa a transzparenciát, a szabályrendszerek és minősítési rendszerek működését.

Ennek legfontosabb módszerei:

 • A rendszeres oktatás és tréning,
 • Átvilágítások és ellenőrzések szervezése, akár külső partnerekkel,
 • Átvilágítási folyamatok integrálása a HR folyamatokba,
 • A cég legfontosabb eredményeinek, trendjeinek ismertetése a transzparencia fenntartásának érdekében,
 • Motivációs rendszerek bevezetése.

 

 

Amikor felmerül a korrupció gyanúja cégen belül

Amikor felvetődik bennünk a korrupció gyanúja, olyankor már nem elég csak felmérni a megelőzés lehetséges módszereit: gyorsan és hatékonyan kell cselekedni.

Emellett természetesen a korrupció felszámolásának módját és lépéseit is tudatosan kell meghatároznunk, hiszen nem állhatunk csak neki kérdezősködni a menedzsmenten belül, hogy észlelt-e bárki ilyen magatartást.

A korrupció gyanúja különböző reakciókat válthat ki a vezetőkből: valaki nem akar tudomást venni róla és elnyomja a korrupció gondolatát, valaki a lehető legnagyobb titokban szeretné tartani, ezért egy belső etikai bizottságon keresztül igyekszik kezelni a helyzetet.

A FIFA talán napjaink egyik legismertebb példája arra, hogy mennyire nem hatékony a „belső tisztogatás” – aki valóban szándékozik leszámolni a korrupcióval, annak érdemes egy kívülálló partner segítségét kérni.

A korrupt sejtek feltárása és eliminálása oly diszkrét módon, hogy a vállalat hírneve lehetőleg ne sérüljön felettébb speciális szaktudást és tapasztalatot követel. Véleményünk szerint a stabil gazdasági fejlődéshez és gyümölcsöző nemzetközi kapcsolatok kialakításához elengedhetetlen az etikus üzleti politika, így partnereinket és Önt is arra bíztatjuk, hogy előzze meg a bajt és ha esetleg gyanakszik korrupt magatartásra, úgy lépje meg a korrupt tevékenység megszüntetésének első lépéseit.

vagyonkezelesi-eszkozok